Op een speelse en laagdrempelige wijze wordt een dramatische sessie opgebouwd. Mimiek, lichaam en stem worden ieder ingezet vanuit verschillende thema's die de fantasie prikkelen van de kinderen. Naast experimenten wordt er ook verdiept zodat de deelnemers ook de kans krijgen om zich te laten zien tijdens deze muzische workshop. Zich laten zien is een belangrijk onderdeel van theater. Hoe sta je voor publiek en laat je het beste zien van jezelf. In de opbouw is er groepswerk aanwezig die groepsbevorderend werkt. Dus  héél wat kansen om te werken rond sociale vaardigheden en het bereiken van je sociaal emotionele doelstellingen.  Als leerkracht kan je ook aangeven of je een link wil maken met een een vak zoals mens-en maatschappij of wetenschappen en techniek. Zo kan je een mooie doelgerichte cross-over maken tussen muzische vorming en e andere vakken uit je lesprogramma.


Bekijk brochure
Workshop aanvragen
Toon alle
Beeld
Drama
Dans
Media
Muziek
Doorloopworkshops
Op maat en coaching
Teambuilding

Toon alle
6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar
12-14 jaar
14-16 jaar
16-18 jaar
Volwassenen
Ik wil je nog eens bedanken voor de super workshops die je gegeven hebt in het zesde leerjaar. De kinderen waren enthousiast van begin tot einde. De resultaten mogen dan ook gezien worden! Ook de snelle montage werd erg op prijs gesteld. Tot de volgende ...
Kim Goossens leerkracht De Cocon Tremelo

" Rozemie coachte onze school voor MUVO en kwam samen met de klasleerkrachten hele leuke workshops geven. Haar kracht is het begeleiden, reflecteren en het samen op pad gaan met de leerkrachten om de kinderen zoveel mogelijk tot muvo-ontwikkeling te brengen. Leerkrachten leerden stilstaan bij eigen handelen en leren een andere bril opzetten. Het was een win-win-situatie voor alle partijen. " directie De Kringeling 

 We waren zelf onder de indruk van de werken alsook de voorstelling waarop die werken tentoongesteld en toegelicht werden door de kinderen op het einde van de week. De kinderen waren niet enkel creatief aan de slag geweest, ze hadden ook veel geleerd over de kunstenaars die hun werken geïnspireerd hadden. Hartelijk bedankt hiervoor, Rozemie! 
Christelle De Nil

Samen met de medestudenten van Odisee hogeschool voor bachelor lager onderwijs hebben wij een super leerrijke workshop gekregen van je. 
Mieke Moens Odissee

Bedankt voor alle belevenissen van deze voormiddag Wij hebben er allemaal van genoten. Gr Ann  (groep 1 BUSO Emiliani)

" @ Rozemie: for your energizing dance and crea workshop although we feel all our muscles today " Tine Dubois Microsoft